Medixine Oy:n markkinointirekisterin rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Medixine Oy (jatkossa Medixine)
Y-tunnus: 0979901-5
Osoite: Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo
Puhelin: +358 9 4520020
Sähköposti: info@medixine.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Peter Relander, Medixine Oy Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo
Puhelin: +358 9 4520020 Sähköposti: etunimi.sukunimi@medixine.com

Medixinen tietosuojavastaava on Ismo Kortelainen.

3. Rekisterin nimi

Medixine Oy:n markkinointirekisteri (Laatimispäivä 18.5.2018). Rekisteriä ylläpidetään Microsoft Dynamics CRM –pilvipalvelussa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointirekisterissä ylläpidetään Medixinen mahdollisten asiakasyritysten tai -yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Medixinen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • Medixinen sivuston ja palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, toteuttaminen, kohdentaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Asiakastyytyväisyyskyselyiden, markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
 • Sivustoa koskevat analysointi- ja tilastointitarkoitukset
 • Sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja sen sallimissa laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua ja henkilö ei ole ilmoittanut haluavansa lopettaa suoramarkkinointiviestien vastaanottamisen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etunimi ja sukunimi, titteli, asema ja yhteystiedot yrityksessä, kuten sähköposti ja puhelinnumero sekä muut tarpeelliset yhteystiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet, yhteydenotot, palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, asema yhtiössä tai yhteisössä, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • Postituslistat (esim. uutiskirjeet)
 • Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät tiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevia tietoja sekä myyntiin ja markkinointiin liittyviä tietoja
 • Asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin tietosisältö voi vaihdella asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti sen perusteella, mihin Medixinen tarjoamiin kampanjoihin tai tapahtumiin osallistutaan tai mitä palveluja käytetään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle asiakastapahtuman, kampanjan, kilpailun, webinaarin tai materiaalin lataamisen yhteydessä tai rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja käytettäessä.

Tietoja voidaan päivittää rekisterinpitäjän muista rekistereistä.

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
 • Medixinen muihin henkilörekistereihin, kuten asiakasrekisteriin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa rekisterinpitäjän palveluntarjoajille Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakas- ja käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista, mitä häntä koskevia tietoja Medixinen rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

 • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
 • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

11. Säilytysaika

Tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö toimii sellaisissa työtehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy, eikä hän ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää. Käyttäjä voi itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan myös pyytämällä poistamaan tietonsa rekiserinpitäjältä ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun edustajaan.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 2 mainittuun edustajaan.

14. Evästeet ja analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analytiikkaa kehittääksemme sivustoa ja sen käyttökokemusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa laitteellesi. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen milloin vain selaimesi asetuksia muuttamalla. Huomaathan, että evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Kun vierailet verkkosivuillamme, pyydämme suostumustasi seuraavien evästeiden tallentamiseen laitteellesi:

Google Analytics – Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoa verkkosivujemme käytöstä.

Hotjar – Käytämme Hotjaria validoidaksemme, että sivujemme design ja käyttökokemus toimii niin kuin on tarkoitettu.

Leadfeeder – Käytämme Leadfeederiä tunnistaaksemme mistä yrityksistä sivustollamme vieraillaan ja osataksemme tarjota kävijöillemme mahdollisimman oikeanlaista ja kiinnostavaa sisältöä.