Sähköinen kysely itsearvioinnin välineenä Espoon sosiaalityössä

Espoon kaupunki pilotoi sähköistä aikuisväestön hyvinvointimittaria kuluvan vuoden aikana. Työkalu on rakennettu Medixinen sähköisen kyselytoiminnon avulla.

Terveydenhuollossa sähköiset välineet matalan kynnyksen yhteydenottoon, itsearviointiin ja neuvontaan alkavat olla jo tuttuja. Espoo haluaa kehittää palveluidensa valikoimaa myös sosiaalityön puolella, ja tähän tarpeeseen vastaa huhtikuussa käyttöön otettu aikuisväestön hyvinvointimittari.

Asiakkaiden näkökulmasta haluamme kehittää palveluvalikoimaamme itsepalvelun suuntaan. Ammattilaisen näkökulmasta on tärkeää tuoda työhön entistä vahvemmin Kanta-palvelujen vaatimaa rakenteista kirjaamista sekä laajentaa käytäntöä, jossa ammattilainen hyödyntää asiakkaan sähköisesti tuottamaa esitietoa tapaamisen pohjana, kertoo hankkeen asiantuntija Kaisa Palomäki Espoon kaupungilta.

Mittari on kehitetty yhteistyössä pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan kanssa.

Sähköinen kysely helpottaa asiointia

Mittarin tekninen toteutus on Medixinen käsialaa. Medixine Suite -ohjelmiston avulla kyselyn luominen, muokkaaminen sekä datan hallinta on helppoa. Ohjelmistossa on intuitiiviset käyttöliittymät sekä asiakkaalle että ammattilaiselle.

Espoon pilotissa hyvinvointimittari täytetään nimettömänä, eikä siihen tallenneta mitään tietoja, joiden perusteella käyttäjän henkilöllisyys voitaisiin tunnistaa. Mikäli jokin hyvinvointimittarin osa-alueista antaa negatiivisen tuloksen, on mittarin kautta mahdollista jättää yhteydenottopyyntö aikuissosiaalityöhön.

Medixinen sähköisen kyselytoiminnon avulla voidaan helpottaa asiointia monipuolisesti erilaisissa käyttötapauksissa. Kyselyiden avulla onnistuu niin esitietojen kerääminen, asiakkaan hyvinvoinnin tai potilaan terveydentilan seuraaminen hoidon aikana, kuin tutkimusten esitietojen keruukin, luettelee myyntipäällikkö Hanna Iisalo Medixineltä.

Työskentelytavat muutoksessa

Kaisa Palomäki kertoo, että hyvinvointimittari on herättänyt kuntalaisissa varovaista kiinnostusta, ja että sen pariin on löydetty hyvin Espoon sivuilla.

Pilotin kautta pääsemme tarkastelemaan uudenlaista asiakkaaksi tulon polkua. Palvelu antaa ammattilaisille tarkemman kuvan siitä, millaisesta työtavan muutoksesta on kyse ja mitä vaikutuksia sillä on asiakastapaamisen suunnitteluun, kulkuun ja ajankäyttöön, hän kuvailee.