Sote-alan digitalisaation tutkija – hae 1500 € Medixine stipendiä kongressimatkaasi!

Medixine Oy haluaa edistää digitaalisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, toimintamallien ja niitä tukevien järjestelmien tutkimustyötä ja alan suomalaista osaamista. Myönnämme vuosittain stipendin yhden alan tutkijan kongressimatkaan. Medixine-stipendin arvo on 1500 €.

Voit hakea stipendiä, jos
  • olet lääketieteen, terveydenhuollon, tietotekniikan tai yhteiskuntatieteen jatko-opiskelijana hyvinvointiteknologian tai sosiaali- ja terveysalan tietoteknologian alalla tohtorikoulutusohjelmassa suomalaisessa yliopistossa TAI
  • toimit professorina tai opettajana tohtorikoulutusohjelmassa suomalaisessa yliopistossa ja ohjattavanasi on lääketieteen, terveydenhuollon, tietotekniikan tai yhteiskuntatieteen jatko-opiskelija hyvinvointiteknologian tai terveys- ja sosiaalialan tietoteknologian alalla, ja haet stipendiä ohjattavana olevalle oppilaallesi.
Näin haet stipendiä:

Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot kokemuksestasi tai ohjattavasi kokemuksesta; kongressista tai opintomatkasta, johon haet rahoitusta, ja kuinka se liittyy tutkimukseesi tai ohjattavasi tutkimukseen. Lähetä hakemuksesi otsikolla “Stipendi” osoitteeseen info@medixine.com.
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 30.4.2021.

Valintaprosessi

Tänä vuonna stipendin saajan valitsee Vaasan sairaanhoitopiirin IT-johtaja Pia Haglund. Stipendin saaja julkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä toukokuussa. Tiedotamme stipendin saajaa myös henkilökohtaisesti.