Medixine mukana koronaviruksen toisen aallon torjunnassa

medixine-covid-generisk-omatays

Medixine Suite ohjelmiston tiedonkeruu- ja viestintätyökaluja hyödynnetään laajasti koronaviruksen vastaisessa taistelussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sekä GeneRISK-tutkimuksessa.

Erityisesti pandemian aikana ajantasainen tautiin liittyvän tiedon keruu ilman hoitohenkilöstön altistumista on ratkaisevan tärkeää. Samalla tarvitaan järjestelmiä tukemaan ammattilaisten työtä ja helpottamaan ajankäytön keskittämistä oleellisimpiin tehtäviin.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja Helsingin yliopisto käyttävät Medixine Suite -ohjelmistoa GeneRisk-tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa selvitetään nyt myös yksilön perimän ja terveystietojen vaikutusta COVID-19-sairastuvuuteen (tai alttiuteen sairastua Covid-19-infektioon). Tutkimus auttaa saamaan lisätietoa myös Covid-19-taudin levinneisyydestä, oireiden kirjosta, ja sairauden kulusta. Kerätyn tiedon perusteella voidaan tehokkaammin ehkäistä ja hoitaa Covid-19 -pandemiaa.

”Helppokäyttöisen Medixine Suiten tarjoamat kattavat tiedonkeruu- ja viestintätyökalut ovat mahdollistaneet nopean ja laadukkaan tiedon keräämisen sekä mahdollistaneet nopean siirtymisen tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen.” kertoo tutkimuksen koordinaattori Johanna Aro Helsingin yliopistolta.

Pirkanmaalla OmaTays-palvelu hyödyntää Medixinen kyselypalvelua nyt myös Koronaan sairastuneiden jäljityksessä ja hoitokontakteissa

“Medixinen teknologia mahdollistaa nopeaa reaktioita vaativien tapausten tehokkaan tunnistamisen, esimerkiksi tilanteissa, joissa uhkana on massa-altistuminen   tai kun tartunnan saanut on terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilainen.  Osan yhteydenotoista voimme ohjata suoraan potilaan kotikunnan tartuntatautivastaavalle”, kertoo infektiolääkäri Ville Kaila Tampereelta

“Jäljityskysely on osoittautunut erittäin tehokkaaksi työkaluksi koronaviruksen torjunnassa ja se on helpottanut jäljitystiimin työskentelyä tartuntatapausten lisääntyessä syksyllä.  Tähän mennessä kyselyitä on täytetty jo kappaletta 15 971” kertoo Aki Lehto Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

OmaTaysin palveluihin voi tutustua osoitteessa https://www.tays.fi/omatays.

Medixinellä on laaja kokemus sairauksien hoidosta edistyneillä etähoidon ratkaisuilla. Ratkaisumme on suunniteltu tarjoamaan kaikki tarvittavat etähoitotyökalut käyttäjäystävällisellä, ja tehokkaalla tavalla. Laajassa tuotannossa olevalla skaalautuvalla ja helposti konfiguroitavalla ratkaisulla Medixine voi toimittaa turvallisen ja tehokkaan ratkaisun nopeasti.

Lisätietoja TJ Lasse Rousi, lasse.rousi@medixine.com / 0401845793