Medixinen ratkaisua pilotoidaan Ruotsissa, UK:ssa ja Espanjassa

Medixine-C3Cloud

Medixine osallistuu kansainväliseen EU:n rahoittamaan C3-Cloud -hankkeeseen, jossa kehitetään uutta terveydenhuollon ICT-infrastruktuuria useita kroonisia sairauksia samanaikaisesti sairastavien potilaiden hoitoon. Hanke mahdollistaa yhteistyön terveydenhuollon ammattilaisten kesken, potilaskeskeisen hoidon sujuvan koordinoinnin, yksilölliset hoitosuunnitelmat ja potilaan aktiivisen osallistumisen potilasportaalin kautta. Ensimmäiset pilotit toimivat kolmella Euroopan alueella ja keskittyvät diabeteksen, sydämen vajaatoiminnan, munuaisten vajaatoiminnan ja masennuksen hoitoon. Medixine tuottaa hankkeessa potilasportaalin, jota parhaillaan pilotoidaan Ruotsissa, UK:ssa ja Baskimaassa Espanjassa.