Tarkastele potilaan tietoja ja kotimittausten tuloksia, havaitse ajoissa määriteltyjen raja-arvojen ulkopuolella olevat potilaat, seuraa väestötasoisia raportteja ja kommunikoi potilaiden kanssa turvallisesti. Kaikki nämä työkalut ovat keskeisiä potilaiden, heidän omaistensa ja terveydenhuollon palveluntarjoajien välisessä yhteistyössä.

Care

 

  • Pääsy potilaan jakamiin tietoihin – Tarkastele potilaan tuottamaa tietoa ja kotimittausten tuloksia
  • Turvallinen viestintä – Tehokas työkalu turvalliseen kommunikointiin potilaiden kanssa
  • Ilmoitukset – Järjestelmä tuottaa haluttaessa automaattisia ilmoituksia ja muistutuksia potilaista, joiden arvot poikkeavat määritellyistä raja-arvoista
  • Seulonta – Pitkälle kehittyneet työkalut seulonta-algoritmien toteuttamiseen työn priorisoimiseksi
  • Väestöraportit – Näe trendejä eri potilassegmenteissä ja arvioi annettujen hoito-ohjeiden noudattamista sekä hoidon tehokkuutta