Medixine-Stipendi-2019

Medixine Oy haluaa edistää digitaalisten omahoidon palveluiden ja niitä tukevien järjestelmien tutkimustyötä ja alan suomalaista osaamista. Medixine myöntää vuosittain stipendin yhden suomalaisen alan tutkijan kongressimatkaan. Medixine-stipendin arvo on 1500 €.

Voit hakea stipendiä, jos

  • olet lääketieteen, terveydenhuollon tai tietotekniikan jatko-opiskelijana hyvinvointiteknologian tai terveys- ja sosiaalialan tietoteknologian alalla tohtorikoulutusohjelmassa suomalaisessa yliopistossa.
  • toimit professorina tai opettajana tohtorikoulutusohjelmassa suomalaisessa yliopistossa ja ohjattavanasi on lääketieteen, terveydenhuollon tai tietotekniikan jatko-opiskelija hyvinvointiteknologian tai terveys- ja sosiaalialan tietoteknologian alalla, ja haet stipendiä ohjattavana olevalle oppilaallesi.

Näin haet stipendiä:

  • Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot kokemuksestasi tai ohjattavasi kokemuksesta; kongressista, johon haet rahoitusta, ja kuinka kongressi liittyy tutkimukseesi tai ohjattavasi tutkimukseen.
  • Lähetä hakemuksesi otsikolla “Stipendi” osoitteeseen info@medixine.com.
  • Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.3.2019.

Valintaprosessi

Medixine Oy valitsee vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivien senaattorien joukosta henkilön, joka nimeää stipendin saajan. Vuonna 2019 stipendin saajan valitsee pitkään alalla vaikuttanut strategiajohtaja, varatoimitusjohtaja Timo Koivu. Stipendi luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivien iltajuhlassa toukokuussa.