Medixine-Stipendi-2019

Medixine Oy haluaa edistää digitaalisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, toimintamallien ja niitä tukevien järjestelmien tutkimustyötä ja alan suomalaista osaamista. Medixine myöntää vuosittain stipendin yhden alan tutkijan kongressimatkaan. Medixine-stipendin arvo on 1500 €.

Voit hakea stipendiä, jos

  • olet lääketieteen, terveydenhuollon, tietotekniikan tai yhteiskuntatieteen jatko-opiskelijana hyvinvointiteknologian tai terveys- ja sosiaalialan tietoteknologian alalla tohtorikoulutusohjelmassa suomalaisessa yliopistossa.
  • toimit professorina tai opettajana tohtorikoulutusohjelmassa suomalaisessa yliopistossa ja ohjattavanasi on lääketieteen, terveydenhuollon, tietotekniikan tai yhteiskuntatieteen jatko-opiskelija hyvinvointiteknologian tai terveys- ja sosiaalialan tietoteknologian alalla, ja haet stipendiä ohjattavana olevalle oppilaallesi.

Näin haet stipendiä:

  • Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot kokemuksestasi tai ohjattavasi kokemuksesta; kongressista tai opintomatkasta, johon haet rahoitusta, ja kuinka se liittyy tutkimukseesi tai ohjattavasi tutkimukseen.
  • Lähetä hakemuksesi otsikolla “Stipendi” osoitteeseen info@medixine.com.
  • Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.5.2020.

Valintaprosessi

Medixine Oy valitsee vuosittain alalla ansioituneen henkilön, joka valitsee stipendin saajan. Stipendi luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä lokakuussa.